Reviews of: This Intimate War Gallipoli/Çanakkale 1915 – İçli Dışlı Bir Savaş: Gelibolu/Çanakkale 1915

 1. Rochford Street Review, Dr Lisa Gorton, Lisa Gorton in Rochford Street Review
2. Epiphany: Journal of Transdisciplinary Studies, Vol. 8, No. 2,  (Special Issue), Academic Article by Catherine Akça, Transnational Identity in Robyn Rowland's 'This Intimate War'
3. The Weekend Australian– Books, Review by Geoff Page, 'Rowland brings Gallipoli's Turkish Defenders Up Close',  'Rowland brings Gallipoli's Turkish Defenders up close'. New poetry: Robyn Rowland, Lucy Dougan, Sarah Holland-Batt. Original at The Australian, Books August 29-20, 2015
4. Text Journal. Vol 19 No 2  ‘Poppy- hunters, Poppy-picking’, review by Clare Rhoden. Poppy-hunting, Poppy-picking. Review or  http://textjournal.com.au/oct15/rhoden_rev.htm
5. Transnational Literature  Vol. 8 no. 2, Catherine Akca, ‘... we have no boundaries anymore. / we are killing ourselves in this intimate war’  (‘Close’ 40)'. here at Transnational Literature or http://fhrc.flinders.edu.au/transnational/current.html

Cover comments:

Dr Lisa Gorton, Poetry editor, Australian Book Review:
These poems draw on works of history and private testimonial. They are what this age needs: poems about war which do not glorify war; poems which, for all their considerable rhetorical power, nowhere distance themselves from pain, brutality and callous error. These poems are immediate and unwavering; they are also deeply thoughtful. In them, Robyn Rowland considers war from what were enemy positions; also, from the perspective of mothers and factory workers. Very few collections bring home so powerfully the vulnerability of individuals in the face of history. This collection certainly takes its place among Robyn Rowland’s best work. It is a courageous achievement.
Professor Himmet Umunç Ph.D. Başkent University, President, English Language and Literature Research Association of Turkey.
Dr Robyn Rowland, who is a highly respected and eminent Australian scholar and has played a leading part in contemporary studies on women’s rights, identity and social issues, is also a much-admired and internationally acclaimed poet. Besides her extensive high-calibre academic work, she has already published several books of poetry and rightly earned her literary fame. Among her poetical interests, it is the Gallipoli battles and the agonizing but also heroic Anzac experience of these battles that have much inspired and moved her, and this book of the Gallipoli poems is the outcome of her thoughts and sentiments intensely felt and expressed. In fact, she has looked at the Gallipoli experience not only through the eyes of the Anzacs but also through the eyes of the Turkish soldiers. With an epic perspective and overwhelming emotionality, she has created a lasting and moving saga of the Anzac and Turkish warriors in conflict as well as intimate comradeship. Critical of imperialist politicians and ill-planned logistics, Dr Rowland draws in her poetry extensively both upon her own impeccable observations of the battle areas but also upon the Anzac diaries and letters as well as Turkish narratives concerning Gallipoli. Her powerful style and also her descriptive and perceptive sensitivity create in the mind of the reader a vivid and enduring picture of the agonies, sufferings, and heroic fighting that characterize the human tragedy of Gallipoli. In translating impeccably Dr Rowland’s poems into Turkish, Professor M.Ali Çelikel has commendably conveyed the epic depth and literary qualities embodied in the poems.
Profesör Himmet Umunç Ph.D. Başkent Üniversitesi, Türkiyeİngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (IDEA) Başkam
Dr Robyn Rowland, kadın hakları, kadın kimliği ve kadınların sosyal sorunları konularında yapılan günümüz araştırmalarında öncü bir rol oynayan, çok saygın ve seçkin Avustralyalı bir akademisyen ve aynı zamanda büyük beğeni toplayan ve uluslararası bir üne sahip bir şairdir. Çok yoğun ve yüksek nitelikli bilimsel yayınlarının yanı sıra, Dr Robyn birçok şiir kitapları da yayınlamış ve edebiyat alanında haklı bir üne kavuşmuştur. Şiirlerinde kendisinin en çok ilgisini çeken konulardan birisi, Çanakkale savaşlarıdır. Anzak askerlerinin bu savaşlara ilişkin yaşadıkları acılar ve ortaya koydukları kahramanlıklar, kendisini çok duygulandırmış ve şiirlerinin esin kaynağı olmuştur. İşte Çanakkale şiirlerini içeren bu kitabı, kendisinin yoğun olarak hissettiği ve anlattığı duygu ve düşüncelerinin bir sonucudur. Aslında, kendisi, Çanakkale savaşlarına, sadece Anzak gözüyle değil, Türk askerlerinin gözüyle de bakmıştır. Destansı bir bakışla ve olağanüstü bir duygu bağlamında, Dr Rowland, savaşan ve aynı zamanda yakın dostluk kuran Anzak ve Türk savaş kahramanlarının kalıcı ve duygulandıran bir öyküsünü ortaya koymuştur. Adi emperyalist siyasetçilere ve çok kötü yürütülen destek hizmetlerine ilişkin yer yer hicvedici ve alaycı ifadeler kullanarak, Dr Rowland, şiirlerinde, hem savaş alanları ile ilgili kendi kişisel gözlemlerine hem de Anzak askerlerinin günlükleri ve mektupları ile Çanakkale savaşları hakkındaki Türk anlatımlarına geniş yer vermektedir. Güçlü anlatımı ve tasvirlerindeki ince duyarlılığı, okuyucunun kafasında, Çanakkale’deki insan tragedyasını oluşturan acıların, ıstırapların ve yiğitçe çarpışmaların canlı ve kalıcı bir resmini yaratmaktadır. Dr Rowland’ın şiirlerinin Türkçe çevirisini yapan Doç.Dr. M. Ali Çelikel, şiirlerin içerdiği destan derinliğini ve edebî nitelikleri, mükemmel bir şekilde aktarmıştır.
Dr Lisa Gorton, Şiir Editörü, Australian Book Review
Bu şiirler tarihe ve kişisel tanıklıklara dayanmaktadır. Bu da günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeydir: savaşı yüceltmeyen savaş şiirleri; retorik gücüne rağmen, kendini acıdan, vahşetten, duyarsız hatalardan uzak tutmayan şiirler. Dolaysız ve tereddütsüzdür yazılmış bu şiirler; aynı zamanda derin düşünceler uyandırmaktadır. Bu şiirlerde, Robyn Rowland savaşı düşmanın durumu açısından değerlendirmekte; aynı zamanda annelerin ve fabrika işçilerinin bakış açısıyla da ele almaktadır. Tarih karşısında bireylerin kırılganlığının bu denli güçlü görünmesini sağlayan şiir kitapları oldukça azdır. Bu kitapta toplanan şiirler, hiç kuşkusuz, Robyn Rowland’ın en iyi çalışmalarını arasındadır. Yürekli bir çalışma.